kolodiy

Колодій Антоніна Федорівна


доктор філософських наук, професор
завідувач кафедри Політичних наук та філософії
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Освіта:
    • Історичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; 1968 р. Спеціальність за дипломом: історик; викладач історії і суспільствознавства із знанням іноземної мови.
    • Кандидатська дисертація: „Аграрна політика Ф.Д.Рузвельта. 1933-1939”; 1972 р.
    • Докторська дисертація: Соціальна справедливість та її прояв через відносини рівності і нерівності”; 1992 р.

Звання професора по кафедрі політології – 1995 р.

Стажування за кордоном:

Вересень – грудень 1994 р. – стипендіат Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта,  стажування в Браунському університеті (м. Провіденс, штат Род-Айленд, США).

Жовтень – грудень1999 р. – стажування в Центрі політичних досліджень університету "Квінз" (м. Кінгстон, пров. Онтаріо, Канада) в рамках канадсько-українського проекту "Демократична освіта".

Вересень 2003 – лютий 2004 – стипендіат Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта; стажування в Інституті Кеннана дослідницького Центру ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, округ Колумбія, США).

1997 - 1998 р. – виконання індивідуального дослідницького проекту "Громадянське суспільство і політичний розвиток України" за контрактом Research Support Scheme of OSI/HESP (Прага).

1996, 2000, 2001 р. – співпраця з Центром розвитку навчальних програм при Центрально-Європейському університеті (Будапешт, Угорщина).

1995, 1996, 1997, 1998 (липень-серпень) – участь у сесіях Міжнародної школи з політичної науки і міжнародних відносин у Польщі.

Володіння мовами:

українська (рідна); російська (вільно); англійська (вільно)

Викладацька діяльність:

А. Опрацьовані дисципліни і модулі:
   • Політологія
   • Порівняльна політологія
   • Основи демократії
   • Політичні інститути та процеси
   • Модуль: Сучасні політичні інститути: порівняльний аналіз
   • Теорія політичних партій
    • Модуль: Партії і політичні рухи: світовий досвід та Україна
   • Етнополітологія
   • Теорія і практика громадянського суспільства (див. на авторському веб-сайті): http://politics.lviv.ua/studies/download/master.rtf
   • Соціологія націй (укр. та англ. варіанти):
    http://political-studies.com/nations/sociology.html
    http://political-studies.com/english/political/sociology.html
   • Методика викладання у вузі.
Б. Науково-методичні публікації:
 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл. (2000, 1-ше вид. – 584 с., ілл.)
 2. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій. / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с.
 3. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2002.  – 684 с.; 2004 (2-е стереотипне вид.), 667с. 
 4. Сучасні політичні інституції: порівняльний  аналіз  Навчально-методичні рекомендації / Укладач А.Ф.  Колодій. – Л.:  ЛРІДУ НАДУ, 2006. – 30 с. 
 5. Основи демократії. Навчально-методичний комплекс / Укладач А.Ф.  Колодій. – К.: КиМУ, 2005. – 34 с.
 6. Політичні інститути та процеси. Навчально-методичний комплекс / Укладач А.Ф.  Колодій. –  К.: КиМУ, 2005. – 31 с.
 7. Теорія і практика громадянського суспільства. Програма курсу і плани семінарських занять. (укр. і англ. мовою)  / / Укладач А.Ф.  Колодій. –  Опубліковано на Інтернет сайті Центру розвитку освітніх програм Центральноєвропейського університету, м. Будапешт, Угорщина (HESP-CDC, CEU), – http://www.ceu.hu/crc/res_syll.html4, сайтах ЛНУ та НаУКМА.

Наукова діяльність:

А. Наукові праці 2000-2006рр
 1. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – (17 др. арк.)
 2. Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Л.: Інститут регіональних досліджень, 2001. – 352 с.
 3. Колодій А.Ф. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика / Стаття за матеріалами доповіді на дев’ятій щорічній конференції випускників програм наукового стажування у США „Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей”. Кам’янець-Подільський, 7 – 10 вересня 2006 р. // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей.
 4. Колодій А.Ф. Конституційна реформа в Україні і взаємодія гілок влади: нові виклики / Стаття за матеріалами доповіді на щорічній науковій конференції ЛРІДУ НАДУ „Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні”.  Львів, 20 січня 2006 р.  – Львів: ЛРІДУ, 2006. – С 15-26.
 5. Колодій А.Ф. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна - регіональний вимір. – Київ, 2006.  – С. 69-91.
 6. Колодій А.Ф. Від „Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора. Випуск 1: Україна – нові перспективи. – Київ: Стилос, 2005. – С. 9-23.
 7. Колодій А.Ф. Нетерплячка як синдром. Думка експерта / Тема: Майдан, рік по тому // „Діалог” 29.11.05 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/26/689#op689
 8. Колодій А.Ф. Сьогоднішній варіант напівпарламентської республіки мало підходить для України. Думка експерта / Тема: Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок  // „Діалог” – квітень, 2006 /  http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/28/757#op757
 9. Колодій А.Ф. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор. Думка експерта / Тема: Українській Конституції 10 років від „однієї з найкращих в Європі” до правового хаосу // „Діалог”  – червень, 2006 – http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=54&op_id=915#915 
 10. Колодій А.Ф. Українська Помаранчева революція: сутність та уроки для транзитології // “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні” / Наукова збірка за матеріалами міжнародної наукової конференції у Львові, 20-23 травня 2005 р.  – Київ: Ай Бі, 2006.
 11. Колодій А.Ф. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50. 
 12. Колодій А.Ф. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки.­ – В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. ­ – С. 39-61
 13. Колодій А.Ф. До питання про сутність, шляхи і стадії формування  громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.
 14. Колодій А.Ф. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // Україна – проблема ідентичності: Людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.
 15. Колодій А. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності. Думка експерта / Тема: Демократія по-українськи. // „Діалог” – лютий, 2004 –http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/8/214#op214
 16. Колодій А.Ф. Етнонаціональні ідентичності і легітимність влади в Україні. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 4. – Львів, 2002* – С. 114-124.
 17. Колодій А.Ф. Мова як чинник національної консолідації / “Мовна ситуація та перспективи мовної реформи в Україні” (брошура) // Київ: Київський проект Інституту Кеннана; Інститут мовознавства НАН України, 2002* р. 
 18. Колодій А.Ф. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику // Громадянське суспільство очима молодих. – Львів: ГО „Європейський діалог, 2003. — С. 5-12
 19. Колодій А.Ф. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // „Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації та Україна”. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. – Ялта,  12-15 вересня 2002 р. – Київ: Стилос, – 2002. – С. 36-55.
 20. Колодій А.Ф. Етнонаціональні відмінності і проблеми становлення громадянської нації (за матеріа­лами соціологічних опитувань у Львівській області)” // В кн. : Розвиток України у регіональній перспективі. Політичні, економічні і соціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Харків,  25-27 травня 2001 р. – Київ: Стилос, 2002. ­– С. 171-195.
 21. Колодій А.Ф. Український федералізм: політичні аспекти // Ї. – Число 23. – 2002. (Доповідь на семінарі часопису „Ї” і дискусія). – С.81-120.
 22. Колодій А.Ф. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства / В кн.:  Громадянське суспільство і соціальні трансформації в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2003
 23. Колодій А.Ф. Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі // Народознавчі зошити. 2001. – № 2. – С.199-211.
 24. Колодій А.Ф. "Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001. – С. 31-35.
 25. Колодій А.Ф. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського  суспільства в Україні // Матеріали конференції “Суспільні реформи та становлення громадян­ського суспільства в Україні”. – Київ,  30  травня 2001р. Українська Академія державного управління при Президентові Укра­їни. – С. 50- 53.
 26. Колодій А.Ф. Соціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції //  Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії. 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2001. – С.54-55
 27. Колодій А.Ф. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукова збірка: Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) – Київ, 2001. – С. 513-551.
 28. Колодій А.Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 21. – C. 6-32.
 29. Колодій А.Ф. Становлення громадянського суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 22. – C. 21-53.
 30. Колодій А.Ф. До питання про типологію і шляхи формування націй // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 2. – Львів, 2000. – С. 5-26.
 31. Kolodii A. The Presidential Election in Ukraine: Mirror of f Society In Transition (with the assistance of S. D. Shenfield) ("Президентські вибори як дзеркало перехідного суспільства в Україні") // Johnson's Russia List,  #4028, 12 January 2000; The Ukraine List (UKL) –  # 71, complied by Dominique Arel, 20 Jan 2000 (Стаття англ. мовою on-line).
Б. Сфери сучасних наукових зацікавлень:
   • реформування політичних інституцій в умовах демократичного переходу
   • громадянське суспільство
   • багатопартійність
   • національний розвиток і національна консолідація

Професійна та громадська активність

Член двох спеціалізованих вчених рад (К 35.051.11 та К 35.051.11), опонування зі спеціальностей 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.01 – теорія та історія політичної науки; 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

Голова дорадчої ради Київського центру Інституту Кеннана

Член дорадчої ради Канадсько-українського проекту „Розбудова демократії”

Відповідальний редактор і керівник авторського колективу ІІ видання підручника „Основи демократії” (Канадсько-український проект „Розбудова демократії”)

Лектор-інструктор постійно діючих семінарів для викладачів вузівського курсу „Основи демократії”

Член редколегії часопису "Агора"

Експерт-радник тематичної групи регіонального представництва ООН „Посилення громадянського суспільства в Україні”
Консультант Інституту громадського лідерства

Експертно-аналітична та публіцистична діяльність в ЗМІ

 

 

[ Догори ]

© 2008 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України