zagorskiy

Загорський Володимир Степанович


член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, член Ради Західного наукового центру НАН України

 

Володимир Степанович Загорський народився 14.02.1957 року.

Місце народження – місто Великі Мости Сокальського району Львівської області.

Освіта – повна вища. У 1981 р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут (тепер – Львівська комерційна академія).
         У 1985-1989 р.р. – навчався в аспірантурі Київського торгово-економічного інституту (кафедра політичної економії).
         У 1989 році – захистив кандидатську дисертацію «Особиста власність та форми її реалізації в соціалістичному суспільстві».
         У 1997 році – захистив докторську дисертацію «Проблеми становлення та функціонування ринку цінних паперів у перехідній економіці України».
         У 1992 році – доцент. З 1998 року – професор. З 1993-2003 р.р. – декан економічного факультету Львівської комерційної академії.
          У 2003-2005 р.р – директор Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії.
          У 2005-2007 р.р. – ректор Національного університету Державної податкової служби України.
          З 2007 року – директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (розпорядження Президента України В.Ющенка №204/207-рп від 20 вересня 2007 року).
          Нагороди та почесні звання:
          Урядові: «Заслужений діяч науки і техніки України», орден «За заслуги» III ступеня.
          Відомчі: нагрудний знак «Почесна відзнака Державної податкової служби України», нагрудний знак Державної податкової адміністрації України «За честь і службу», медаль Міністерства оборони України «За Україну, за її волю», золота медаль «Козацька слава», відзнака Міністерства внутрішніх справ України «За професіоналізм в управлінні» II ступеня, відзнака Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією «Честь, мужність, закон», Пам’ятна медаль «80 років Повітряно-десантним військам».
           Загорський Володимир Степанович належить до числа відомих вчених-економістів, спеціаліст з проблем методології, методики та організації національної економічної системи, прогнозування та індикативного планування. Його значний науковий доробок стосується обґрунтування теорії основних економічних параметрів фондового ринку в умовах ринкової трансформації економіки України та його значення в системі ринків. Ним визначені шляхи інституційного оформлення сучасного грошового ринку з метою пожвавлення інвестиційного процесу в Україні.
             Володимир Степанович активно займався і займається розробкою низки актуальних економічних проблем. Зокрема: здійснив розробку нормативних актів з питань проведення в Україні грошової реформи, формування моделі податкової системи, внутрішнього ринку торгових послуг, вивчення ринку цінних паперів як важливого сегменту національного ринку. Результати його наукових досліджень опубліковані у понад 400 наукових та навчально-методичних працях, серед яких: 40 монографій (із них: 10 – індивідуальні дослідження), 60 підручників, посібників та брошур.
             Окрім науково-дослідної, Загорський Володимир Степанович виконує значну науково-організаційну та педагогічну роботу, бере активну участь у науковому житті України. Він створив свою наукову школу; під його керівництвом успішно захищено 10 докторських та 48 кандидатських дисертацій.

 

[ Догори ]

© 2012 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України