Матеріали конференцій

 

2020

Розвиток публічного управління в Україні [Текст] : наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (23 – 24 квітня 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. — 296 с. — ISBN 978-617-644-053-6.

Метою науково-практичної конференції за міжнародною участю “Розвиток публічного управління в Україні” є залучення науково- педагогічних працівників, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи публічного управління в Україні: теоретико-методологічних основ розвитку публічного управління в Україні; стану та проблем формування національної ідентичності в Україні; реформування публічного управління та сектору безпеки в Україні на європейських засадах; концепцій і практики регіонального управління та місцевого самоврядування; управління персоналом і лідерства в паблік менеджменті; економічних аспектів публічного управління; функціонально-прагматичного та лінгвометодичного підходів до аналізу тексту фахового спрямування..

 

 

«Проблемні аспекти публічного управління та адміністрування» Круглий стіл 03 квітня 2020 р.

 

 

Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. — 300 с. — ISBN 978-617-644-052-9

Розглянуто проблеми імплементації міжнародних та європейських стандартів місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації публічної влади. Проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти муніципальної реформи в Україні.
Для науковців і практиків з питань конституційного та адміністративного права, державного управління та місцевого самоврядування, політиків, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також для аспірантів, слухачів і студентів, які навчаються за спеціальностями право, публічне управління та адміністрування.


2019

 

Державно-управлінські аспекти формування національної ідентичності України (26 грудня 2019 р.)

 

 

Інноваційні підходи до місцевого економічного розвитку в умовах децентралізації влади в Україні (5 грудня 2019 р.)

 

Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (15 березня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. Гураля, проф. О. Сушинського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. — 148 с. — ISBN 978-617-644-048-2.

 

Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (11 – 12 квітня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева.— Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. — 348 с. — ISBN 978-617-644-049-9.


2018

П 78 Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України (12 – 13 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 342 с. — ISBN 978-617-644-038-3.

 

П 78 Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : пленар. засід. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України (12 – 13 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 124 с. — ISBN 978-617-644-038-3.

 


2017

П 78 Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (6 – 7 квітня 2017 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. — 304 с. — ISBN 9786176440345.

 


2016

П 78 Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — 324 с. — ISBN 978-617-644-031-4.

Метою науково-практичної конференції за міжнародною участю “Проблеми розвитку публічного управління в Україні” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи публічного управління в Україні: теоретико-методологічних проблем публічного управління; наукового забезпечення вирішення практичних проблем публічного управління; розвитку публічної служби в умовах децентралізації влади; розвитку інноваційної політики та клієнтоорієнтованості органів публічної влади (HR менеджменту та лідерства); реформування публічного управління та сектора безпеки в Україні на європейських засадах; управління проектами та програмами в публічній сфері; економічних та інформаційних аспектів публічного управління на регіональному рівні; лінгводидактичного виміру аналізу фахового тексту.


2015

М 744 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (9 жовтня 2015 р.) / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 328 с. — ISBN 9786176440260.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління: теоретикометодологічних та прикладних проблем модернізації державного управління; публічної політики та публічного врядування в умовах реформ; реформування публічного управління та сектору безпеки в Україні на європейських засадах; розвитку публічної служби в умовах децентралізації влади; використання методології управління проектами в адмініструванні та виробництві; проблем соціальноекономічного розвитку інформаційного суспільства; трендів Паблік Менеджменту (лідерства, HRM, інновацій, ефективності публічних послуг); лінгвістичних, методичних аспектів фахового тексту.


2014

М 744 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (11 квітня 2014 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління: теоретикометодологічних та прикладних аспектів модернізації державного управління та місцевого самоврядування; концептуальних засад інституційних реформ в Україні; європейської перспективи та європейської системи державного управління в Україні; використання європейського досвіду реформування системи державного управління та державної служби; розвитку державної служби в Україні в контексті нової редакції Закону України “Про державну службу”; досвід країн пострадянського простору в сучасному геополітичному вимірі; підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; прикладних аспектів формування регіональної інноваційної політики та підвищення якості адміністративних послуг; проблем соціальноекономічного розвитку інформаційного суспільства; розвитку Паблік Менеджменту, тобто розвитку лідерства та організаційної культури у сервісдомінучій публічній службі; впровадження управління проектами в публічній сфері; лінгвістики та лінгвометодики у сфері державного управління.


2013

М 744 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління: теоретикометодологічних та прикладних аспектів модернізації державного управління та місцевого самоврядування; концептуальних засад інституційних реформ в Україні; європейської перспективи та європейської системи державного управління в Україні; використання європейського досвіду організаційноправового забезпечення реформування системи державного управління та державної служби; розвитку публічної служби в Україні в аспекті нової редакції Закону України “Про державну службу”; підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи; прикладних аспектів формування регіональної інноваційної політики та підвищення якості адміністративних послуг; формування організаційноекономічних механізмів управління сталим розвитком економічної системи України; реформування системи державного управління охороною здоров’я; розвитку управлінського лідерства та HRM у контексті модернізації державного управління; упровадження методології управління проектами в адмініструванні та виробництві; управління соціальноекономічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій; методики та лінгвістики державноуправлінського тексту.


2012

М 744 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління: теоретикометодологічних та прикладних аспектів реформування системи державного управління та місцевого самоврядування; теоретичних засад гуманітаризації публічного управління; адаптації та імплементації в Україні досвіду розвитку системи управління в ЄС; державної кадрової політики та організації публічної служби; підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи; прикладних аспектів формування регіональної інноваційної політики та підвищення якості адміністративних послуг; реформування системи державного управління охороною здоров’я; розвитку управлінського лідерства та HRM в контексті модернізації державного управління; економічнообґрунтованого планування розвитку територій; упровадження методології управління проектами в адмініструванні та виробництві; управління соціальноекономічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій; методики та лінгвістики державноуправлінського тексту.


2011

Р 456 Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління та державної служби: теорії і практики державного управління в Україні; концептуальних засад підвищення керованості суспільства в межах демократичної парадигми врядування; адаптації українських реалій досвіду реформування системи державного управління та державної служби у країнах Європи; державної кадрової політики та організації публічної служби; фінансових та економічних механізмів реґіонального економічного розвитку; управління соціальноекономічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій; реформування системи державного управління охороною здоров’я та сучасних HRтехнологій і лідерства.


2010

Р 456 Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (22 жовтня 2010 р.) : у 2 ч / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010.

Метою науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика” є залучення науковопедагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи державного управління та державної служби: теоретикометодологічних проблем інституційного реформування; державного управління в умовах глобальних змін; фінансових та економічних механізмів реґіонального економічного розвитку; кадрової політики та організації публічної служби у владних інституціях; організаційноправових засад реформування державного управління в контексті європейської інтеграції; реформування системи державного управління охороною здоров’я; удосконалення навчальних технологій та упровадження інноваційних методів викладання в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів; застосування в публічному адмініструванні методологій інформаційноаналітичної діяльності й управління проектами та сучасних HRтехнологій і лідерства.