Спеціалізована вчена рада К 35.860.01

ОГОЛОШЕННЯ

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 відбудуться захисти кандидатських дисертацій (Львів-Брюховичі, вул.Сухомлинського, 16, ауд.230):

 

 


Спеціалізована вчена рада К 35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018  № 527 продовжено термін дії, яким спецраді було надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління строком до 31 грудня 2020 року.

Спеціалізована вчена рада К 35.860.01 приймає до розгляду дисертації за спеціальностями:

  • 25.00.01 – теорія та історія державного управління;
  • 25.00.02 – механізми державного управління.

Склад ради затверджений чисельністю 16 осіб.

Голова спецради - член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Загорський Володимир Степанович, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Заступник голови спецради – доктор наук з державного управління, професор Петровський Петро Михайлович, завідувач кафедри державного управління;

Вчений секретар – кандидат історичних наук, доцент Каляєв Анатолій Олександрович, декан факультету публічного управління та адміністрування.

Склад спеціалізованої вченої ради К 35.860.01:

Загорський Володимир Степанович (голова спеціалізованої вченої ради) – доктор економічних наук, професор, директор Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.02;

Петровський Петро Михайлович (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.01;

Каляєв Анатолій Олександрович (вчений секретар спеціалізованої вченої ради) – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету публічного управління та адміністрування Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.01;

Біль Мар'яна Михайлівна – кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені  М. І. Долішнього НАН України», 25.00.02;

Войтович Радмила Василівна – доктор наук з державного управління, професор, ректор Інституту підготовки кадрів Держаної служби зайнятості України, 25.00.02;

Дзяна Галина Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.02;

Калашник Надія Сергіївна, доктор наук з державного управління доцент, науковий співробітник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, спеціальність 25.00.02

Кравченко Мілена Вячеславівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України, 25.00.01;

Колосовська Ірина Ігорівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.02;

Куйбіда Василь Степанович – доктор наук з державного управління, професор, президент Національної академії державного управління при Президентові України, 25.00.02;

Мельник Яна Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування, Інституту підготовки кадрів Держаної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

Надюк Зіновій Олександрович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.02;

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.01;

Руденко Ольга Мстиславівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету, 25.00.01;

Сушинський Олександр Іванович – доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.01;

Шевчук Богдан Михайлович – кандидат наук з державного управління, доцент, кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 25.00.01.

 

Кандидатські дисертації, захищені в Львівському регіональному інституті державного управління

Прізвище, ім'я, по-батькові

Тема дисертації

Шифр спеціальності

Дата захисту

2003 рік
1. Пендель Антоні „Управління загальноосвітніми навчальними закладами в Польщі: стан та перспективи розвитку” 25.00.01 - теорія та історія державного управління 17.10.2003
2. Галанець Володимир Васильович „Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва в системі державного управління” 25.00.02 – механізми державного управління 24.10.2003
3. Григор Олег Олександрович „Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект)” 25.00.01 - теорія та історія державного управління 28.11.2003
2004 рік
1. Джафарова Джаваіра Мамедівна „Управління реформування первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні (на прикладі м. Львова)” 25.00.02 – механізми державного управління 30.04.2004
2. Артим Іванна Іванівна „Оцінка ефективності управління в органах державної влади (на прикладі райдержадміністрацій)” 25.00.02 – механізми державного управління 21.05.2004
3. Шкумбатюк Каріна Любомирівна „Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції” 25.00.01 - теорія та історія державного управління 21.05.2004
4. Кривачук Людмила Федорівна „Реалізація державної молодіжної політики з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект)” 25.00.02 – механізми державного управління 02.07.2004
5. Монченко Сергій Альбертович „Державне управлінні в західних областях України у післявоєнний період: політико-адміністративний аспект” 25.00.01 - теорія та історія державного управління 02.07.2004
6. Колосовська Ірина Ігорівна „Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні” 25.00.02 – механізми державного управління 04.10.2004
7. Терешкевич Галина Тарасівна „Розвиток білетики в Україні (державно-управлінський аспект)” 25.00.02 – механізми державного управління 04.10.2004
2006 рік
1. Серант Андрій Йосипович „Зв’язки з громадськістю в системі місцевих органів влади (державно-управлінський аспект)” 25.00.01 - теорія та історія державного управління 31.03.2006
2. Савчук Віктор Степанович „Механізми управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні” 25.00.02 – механізми державного управління 21.06.2006
3. Гаман Тетяна Василівна „Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій” 25.00.02 – механізми державного управління 21.06.2006
4. Козак  Іванна Ігорівна „Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області)” 25.00.02 – механізми державного управління 22.06.2006
5. Пересоляк Владислав Юрійович „Формування механізму державного управління земельними ресурсами населених пунктів” 25.00.02 – механізми державного управління 22.06.2006
6. Савицький Володимир Тадеушович „Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування” 25.00.02 – механізми державного управління 06.10.2006
7. Поляк Олександра Василівна „Механізми надання управлінських послуг органами влади” 25.00.02 – механізми державного управління 06.10.2006
8. Карпа Марта Іванівна „Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект” 25.00.01 – теорія та історія державного управління 08.12.2006
9. Береза Олег Ігорович „Органи більшовицької влади та управління в українському селі у 1917-1920 рр. (державно-управлінський аспект)” 25.00.01 – теорія та історія державного управління 08.12.2006
2007 рік
1. Росенко Марія Іванівна Організації влади в містах зі спеціальним статусом (на приклади м. Севастополь) 25.00.02 – механізми державного управління 22.06.2007
2. Батіщева Ольга Сергіївна Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації 25.00.01 – теорія та історія державного управління 22.06.2007
3. Ляшенко Валерій Михайлович Державна політика запобігання тероризмові в Україні 25.00.01 – теорія та історія державного управління 11.10.2007
4. Лазар Ірина Геннадіївна Вдосконалення механізмів формування та реалізації гендерної політики в Україні 25.00.02 – механізми державного управління 11.10.2007
5. Гбур Зоряна Володимирівна Вдосконалення моніторингу в системі державного управління 25.00.02 – механізми державного управління 12.10.2007
6. Сидорчук Ористлава Григорівна Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський аспект) 25.00.02 – механізми державного управління 12.10.2007
7. Андрейчук Станіслав Казимирович Державне управління реформування вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу 25.00.01 – теорія та історія державного управління 16.11.2007
8. Шикеринець Василь Васильович Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні 25.00.01 – теорія та історія державного управління 16.11.2007
2008 рік
1. Михайлишин Леся Романівна Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду 25.00.01 – теорія та історія державного управління 28.03.2008
2. Худоба Олександра Василівна Удосконалення формування та реалізації державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та наркоманії в Україні (на прикладі Львівської області) 25.00.02 – механізми державного управління 15.05.2008
3. Задорожна Маріана Іванівна Гуманізація суспільної свідомості (державно-управлінський аспект) 25.00.01 – теорія та історія державного управління 16.05.2008
4.

Василів Олег Богданович

Державне управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області) 25.00.01 – теорія та історія державного управління 16.05.2008
5. Решота Володимир Володимирович Англосаксонська модель адміністративної юстиції в державному управлінні 25.00.01 – теорія та історія державного управління 31.10.2008
6.

Дзяна Галина Олексіївна

Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері енергозбереження України (соціально-екологічний аспект) 25.00.02 – механізми державного управління 19.12.2008
2009 рік
1. Друк Юрій Ярославович Модернізація державного управління в контексті реформування політичної системи 25.00.01 – теорія та історія державного управління 23.01.2009
2. Осійчук Микола Степанович Державне управління у сфері забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства 25.00.02 – механізми державного управління 30.04.2009
3.

Парубчак Іван Орестович

Організаційно-правові механізми реалізації державної молодіжної політики в Україні на регіональному рівні 25.00.02 – механізми державного управління 17.09.2009
4.

Куліш Інна Михайлівна

Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції 25.00.01 – теорія та історія державного управління 18.09.2009
5.

Єфімов Геннадій Васильович

Воєнна організація держави в особливих умовах: державно-управлінський аспект 25.00.01 – теорія та історія державного управління 19.09.2009
6. Мелех Богдан Володимирович

Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав людини (2000-2005 рр.)

25.00.01 – теорія та історія державного управління 11.12.2009
2010 рік
1. Федорчак
Ольга Василівна
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій 25.00.02 – механізми державного управління 05.03.2010
2. Фуртак
Іван Іванович
Механізми державного управління у сфері охорони здоров’я в контексті європейської інтеграції України 25.00.02 – механізми державного управління 05.03.2010
3.

Решота Олена
Анатоліївна

«Тенденції розвитку державного управління: теоретичний аспект».

25.00.01 – Теорія та історія державного управління

10.06.2010

4.

Когут Іванна
Ярославівна

«Становлення та розвиток місцевого управління містом Львовом».

25.00.01 – Теорія та історія державного управління

10.06.2010

5.

Криштанович Мирослав
Франкович

«Державне управління правоохоронними органами в Галичині і Буковині (кінець XVIII – початок ХХ ст.)».

25.00.01 – Теорія та історія державного управління

11.06.2010

6.

Пітко Ярослав
Михайлович

«Роль державних органів управління і місцевого самоврядування в механізмі реформування первинної медико-санітарної допомоги».

25.00.02. – Механізми державного управління

11.06.2010

7.

Шершньова Олена
Володимирівна

«Механізми державного управління у сфері інформаційного забезпечення туристичної діяльності (на прикладі Рівненської області)».

25.00.02. – Механізми державного управління

15.10.2010

8.

Шандрук Сергій
Миколайович

«Управління державною виконавчою службою в Україні».

25.00.01 – Теорія та історія державного управління

14.10.2010

9.

Біль Мар’яни
Михайлівни

«Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект)».

25.00.02. – Механізми державного управління

14.10.2010

2011 рік
1. Циц
Сергій Віталійович

«Професійна діяльність державних службовців як складова організаційно-правового механізму управління органів виконавчої влади: регіональний рівень»

25.00.02. – Механізми державного управління

13.01.2011

2. Логін
Василь Васильович
«Державне управління міграційними процесами в Україні» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 13.01.2011
3. Таран
Віктор Вікторович

«Виконавчі органи місцевих рад у контексті реалізації державної влади в системі управління на місцевому рівні»

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 14.01.2011
4. Клепікова-Чижова
Юлія Валеріївна

«Державне управління у сфері подолання податкової злочинності в Україні: організаційно-правовий аспект»

25.00.02. – Механізми державного управління

14.01.2011

5. Глухова Ганна Василівна «Реалізація державної політики соціальними службами: зарубіжний досвід для України» 25.00.02. – Механізми державного управління 05.05.2011
6. Куйбіда
Микола Степанович
«Державне управління розвитком міст із спеціальним статусом (на прикладі м.Севастополя)” 25.00.02. – Механізми державного управління 05.05.2011
7. Серняк
Олег Ігорович
«Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 06.05.2011
8. Корнійчук
Олександр Васильович
«Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей)» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 06.05.2011
9. Євдоченко
Леонід Олександрович
«Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 09.06.2011
10. Хаварівська
Галина Степанівна
«Теоретичні засади формування правової культури в системі місцевих органів виконавчої влади України» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 09.06.2011
11. Дробко
Едуард Васильович
«Удосконалення механізмів державного управління у сфері зовнішньої трудової міграції громадян України» 25.00.02. – Механізми державного управління 10.06.2011
12. Хаварівський
Устим Богданович
«Інституціалізація державно-церковних відносин в Україні: історико-управлінський аспект» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 13.10.2011
13. Кохалик
Христина Миронівна
«Досвід становлення і розвитку комунального самоврядування в Німеччині та можливість його адаптації в містах України» 25.00.04. – Місцеве самоврядування 13.10.2011
14. Бурик
Зоряна Михайлівна
«Програмно-цільовий метод державного управління регіональним розвитком» 25.00.02. – Механізми державного управління 14.10.2011
15. Дуб
Наталія Євстахіївна
«Механізми державного управління реформуванням медсестринства в системі охорони здоров’я України» 25.00.02. – Механізми державного управління 14.10.2011

16.

Нема
Олександра Степанівна
«Удосконалення механізму управління об'єктами нерухомості державної власності» 25.00.02. – Механізми державного управління 16.12.2011
17. Шевчук
Богдан Михайлович
«Еволюція теорії державного управління українських праворадикальних організацій міжвоєнного періоду» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 16.12.2011
2012 рік

1.

Назар
Наталія Омелянівна
«Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління демографічними процесами в Україні» 25.00.02. – Механізми державного управління 09.02.2012
2. Чорнобиль
Ірина Євгенівна
«Організаційно-правовий механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади» 25.00.02. – Механізми державного управління 09.02.2012
3. Лебедюк
Віталій Миколайович
«Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу» 25.00.02. – Механізми державного управління 10.02.2012
4. Левкун
Тетяна Василівна
«Механізми реалізації державної регуляторної політики в галузі будівництва та архітектури на регіональному рівні» 25.00.02. – Механізми державного управління 12.04.2012
5. Максим’як
Лідія Любомирівна
«Державне управління у сфері культури: європейський досвід для України» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 12.04.2012
6. Наход
Михайло Андрійович
«Виборчі системи та їх вплив на управління виборчим процесом (історико-порівняльний аспект)» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 07.06.2012
7. Байло
Наталія Павлівна
«Формування та реалізація державної політики у сфері музичної культури України (регіональний аспект)» 25.00.02. – Механізми державного управління 07.06.2012
8.

Рудік

Надія Михайлівна
«Європейське врядування як чинник європеїзації державного управління в Україні» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 14.09.2012
9. Підбережник Надія Петрівна "Взаємовідносини державної влади з українськими політичними партіями на західноукраїнських землях у складі Польщі у міжвоєнний період" 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 14.09.2012
10. Олефіренко
Ольга Володимирівна
«Удосконалення державного екологічного управління: досвід Європейського Союзу для України» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 13.12.2012
11. Кіцак
Тарас Миколайович
«Формування та реалізація державної політики у сфері підготовки державних службовців» 25.00.02. – Механізми державного управління 13.12.2012
12. Шкіндюк
Іван Юрійович
«Державне управління процесами зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області)» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 14.12.2012
13. Фільц
Юрій Орестович
«Удосконалення механізмів державного управління спеціалізованою амбулаторною медичною допомогою» 25.00.02. – Механізми державного управління 14.12.2012
2013 рік
1. Шевчук
Артур Петрович
«Адаптація європейського досвіду реалізації соціальних програм в Україні: державно-управлінський аспект» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 27.06.2013
2. Батенчук
Марія Михайлівна
«Державний організаційно-правовий механізм забезпечення майнових прав дітей» 25.00.02 – Механізми державного управління 27.06.2013
3. Олійник
Андріана Робертівна
«Удосконалення теоретичних засад державного управління у сфері забезпечення європейських стандартів права людини на судовий захист в Україні» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 26.12.2013
4. Добрєва
Наталія Федорівна
«Удосконалення системи державного управління транскордонним співробітництвом в Україні» 25.00.02. – Механізми державного управління 26.12.2013
2014 рік
1. Хомич
Людмила Василівна
«Теоретичні основи реформування місцевих органів державної виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в Україні» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 28.03.2014
2. Ничта
Наталія Любомирівна
«Психологічний ресурс оптимізації взаємодії місцевих органів державної влади з громадськістю» 25.00.02. – Механізми державного управління 28.03.2014
3. Немчінов
Олег Миколайович
«Територіальне управління в умовах трансформації суспільного устрою у державах Центральної та Східної Європи: досвід для України» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 09.10.2014
4. Моторний
Володимир Олександрович
«Демократизація цивільно-військових відносин в Україні в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів» 25.00.02 – Механізми державного управління 09.10.2014
5. Гамалюк
Богдан Михайлович
«Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 10.10.2014
2015 рік
1. Мельник
Яна Віталіївна
«Теоретичні та організаційні особливості модернізації управління сферою освіти: регіональний аспект» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 08.04.2015
2. Пасічник
Сусанна Михайлівна
«Становлення та розвиток системи державного управління Гетьманщини» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 04.06.2015
3. Чуп
Іван Андрійович
«Удосконалення механізму формування сільських та селищних рад в Україні» 25.00.04 – Місцеве самоврядування 04.06.2015
4. Базарко
Іван Михайлович
«Організаційно-економічний механізм державного регулювання земельних відносин в Україні» 25.00.02 – Механізми державного управління 05.06.2015
5. Тирусь
Богдан Юрійович
«Механізми державного управління процесами модернізації економіки України в умовах глобалізації» 25.00.02 – Механізми державного управління 30.06.2015
6. Сегеда
Тетяна Миколаївна
«Інституційні механізми реалізації публічної політики» 25.00.02 – Механізми державного управління 30.06.2015
7. Горобинський
Микола Олександрович
«Удосконалення діяльності органів податкової системи України: державно-управлінський аспект» 25.00.02 – Механізми державного управління 01.07.2015
8. Слєпак
Сергій Вілєнович
«Удосконалення механізмів державного управління кінематографічною галуззю України» 25.00.02 – Механізми державного управління 01.07.2015
9. Криштанович
Світлана Володимирівна
«Державне управління соціально-економічним розвитком гірських територій (на прикладі Івано-Франківської та Львівської областей)» 25.00.02 – Механізми державного управління 02.07.2015
10. Євтушок
Сергій Миколайович
«Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері благодійництва» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 02.07.2015
11. Хорошенюк
Оксана Вікторівна

“Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект”

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 11.11.2015
12. Верещук
Ірина Андріївна
“Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України”
25.00.02 – Механізми державного управління 11.11.2015
13. Олефіренко
Світлана Володимирівна
“Основні чинники забезпечення легітимності функціонування обласних управлінь юстиції”
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 12.11.2015
14. Мельник
Марія Олексіївна
“Механізми державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні”
25.00.02 – Механізми державного управління 12.11.2015
15. Корнат
Леся Ярославівна
“Теоретичні підходи до публічного управління етнокультурною різноманітністю в Україні”
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 13.11.2015
16. Макота
Галина Зенонівна
“Державне управління міжнародним технічним співробітництвом України з Європейським Союзом”
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 13.11.2015
17. Ундір
Віталій Олександрович

“Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян (на прикладі Рівненської області)”

25.00.02 – Механізми державного управління 24.12.2015
18. Лутчак
Василь Федорович
“Організаційно-правові механізми економічного транскордонного  співробітництва”
25.00.02 – Механізми державного управління 24.12.2015
19. Кубай
Тарас Євгенович
“Муніципальна реформа в Україні: управлінсько-правовий аспект”
25.00.04 – Місцеве самоврядування 25.12.2015
2016 рік
1. Смолова
Людмила Миколаївна
“Публічна відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування: перспективи розвитку”
25.00.04 – Місцеве самоврядування 21.01.2016
2. Ібрагімова
Анастасія Алімівна
“Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні”
25.00.04 – Місцеве самоврядування 21.01.2016
3. Федан
Ярослав Ігорович
“Удосконалення механізмів державного управління інклюзивною освітою на регіональному рівні”
25.00.02 – Механізми державного управління 22.01.2016
4. Савенко
Ігор Миколайович
“Організаційно-правовий механізм державного управління прикордонною службою України”
25.00.02 – Механізми державного управління 22.01.2016
2017 рік
1. Бордіян
Ярослав Ігорович

"Державне управління соціальною роботою з дітьми та молоддю в Україні"

25.00.02 – Механізми державного управління 16.02.2017
2. Гонтар
Зоряна Григорівна
"Державне управління розвитком пожежної охорони на західноукраїнських землях (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.)"
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 16.02.2017
3. Николаїшин
Богдан Никифорович
"Формування та розвиток відносин між органами публічної влади і територіальними громадами у контексті адміністративної реформи в Україні"
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 17.02.2017
4. Власенко
Сергій Геннадійович
"Інституціоналізація демократії як умова розвитку національної системи державного управління"
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 17.02.2017
5. Гарбариніна
Віта Юріївна

"Механізми державного управління формуванням та реалізацією політики державно-приватного партнерства в Україні"

25.00.02 – Механізми державного управління 16.03.2017
6. Липчук
Марта Орестівна

"Інформаційно-комунікативні чинники демократизації публічного управління в Україні"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 16.03.2017
7. Ясниська
Наталія Іванівна

"Удосконалення наукової діяльності вищих навчальних закладів України: державно-управлінський аспект"

25.00.02 – Механізми державного управління 17.03.2017
8. Ганущин
Соломія Несторівна

"Формування ефективної комунікації в державному управлінні: теоретичний аспект"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 25.04.2017
9. Мусаєва
Ірина Андріївна

"Організаційний механізм державного управління фінансовим забезпеченням регіону"

25.00.02 – Механізми державного управління 25.04.2017
10. Войтик
Олександра Євгенівна

"Удосконалення державного управління регіональним розвитком в Україні (теоретичний аспект)"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 26.04.2017
11. Штогрин
Оксана Павлівна

"Теоретичні основи державного управління у сфері репродуктивного здоров'я населення в контексті прав людини"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 26.04.2017
12. Паска
Олег Володимирович

"Інститут Президентства як чинник державного управління суспільними змінами (досвід посткомуністичних країн)"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 18.05.2017
13. Ковальчук
Віктор Миколайович

"Механізми державного управління оперативно-рятувальними службами цивільного захисту країн ЄС та України в контексті сучасних викликів та загроз"

25.00.02 – Механізми державного управління 18.05.2017
14. Пак
Володимир Ігорович

"Шляхи вдосконалення співробітництва в рамках Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління"

25.00.02 – Механізми державного управління 19.05.2017
15. Алмашій
Валентина Володимирівна

"Регіональний аспект державного управління прикордонним співробітництвом України (на матеріалах Закарпатської області)"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 26.06.2017
16. Роман
В'ячеслав Ференцович

"Механізми державного управління процесами децентралізації влади: досвід країн ЄС для України"

25.00.02 – Механізми державного управління 26.06.2017
17. Абрамова
Дарія Сергіївна

"Законодавче забезпечення державної мовної політики в Україні: теоретико-історичний аспект"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 27.06.2017
18. Соха
Юрій Іванович

"ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ"

25.00.02 – Механізми державного управління 19.10.2017
19. Пресіч
Платон Юрійович
"МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ"
25.00.02 – Механізми державного управління 19.10.2017
20. Плевак
Світлана Миколаївна
"ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ДЛЯ УКРАЇНИ"
25.00.01 – Теорія та історія державного управління 20.10.2017
21. Баштанник
Алла Григорівна
"МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ" 
25.00.02 – Механізми державного управління 20.10.2017
2018 рік
1. Павлюк
Назар Васильович

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ  МЕХАНІЗМ  РОЗВИТКУ  ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ»

25.00.02 – Механізми державного управління 19.02.2018
2. Лавренюк
Юрій Федорович
«СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ» 25.00.02 – Механізми державного управління 19.02.2018
3. Харечко
Дмитро Олексійович
«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЖИТЛО: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ» 25.00.02 – Механізми державного управління 20.02.2018
4. Грабовський
Олександр Ігорович
«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 25.00.02 – Механізми державного управління 20.02.2018
5. Обіход
Михайло Михайлович
«ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 02.05.2018
6. Юристовська
Наталія Ярославівна
«МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 25.00.02 – Механізми державного управління 02.05.2018
7. РАГІМОВ
ФАІГ ВАГІФ ОГЛИ
«ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 25.00.02 – Механізми державного управління 03.05.2018
8. Шегедин
Ярослава Юріївна
«МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ МЕДСЕСТРИНСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ» 25.00.02 – Механізми державного управління 03.05.2018
9. Стукалін
Тарас Анатолійович
«ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ» 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 04.05.2018
10. Гладун
Юрій Яремович
«УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ» 25.00.02 – Механізми державного управління 04.05.2018
2019 рік
1. Книшик
Світлана Іванівна

"РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

25.00.01 – Теорія та історія державного управління 10.04.2019
2. Говорун
Сергій Васильович
"ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ" 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 10.04.2019
3. Мукан
Богдана Степанівна
"РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ"
(Дисертація, автореферат дисертації, відгуки офіційних опонентів)
25.00.02 – Механізми державного управління 13.12.2019
4. Комарівська
Наталя Миколаївна
"ПРІОРИТЕТНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ"
(Дисертація, автореферат дисертації, відгуки офіційних опонентів)
25.00.02 – Механізми державного управління 13.12.2019