Звітування та атестація докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня

 

з 11 по 15 вересня 2017 року на кафедрах Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України буде проведено заслуховування звітів та атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів.

Докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня в обов’язковому порядку повинні особисто взяти участь у засіданні відповідної кафедри та подати у встановлений термін (у день проведення атестації) у відділ координації наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів документи, підготовлені й отримані за результатами звітування (атестації)

Докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня останнього року підготовки представляють на засіданні відповідної кафедри

  • рукопис дисертації та автореферат дисертації;
  • копії наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав та/або виданнях України, включених до науко метричних баз;
  • копії матеріалів конференції за результатами апробації;
  • документи, що підтверджують впровадження результатів дисертації

Графік атестації_2017_осінь (буде розміщено 05 вересня 2017 року) ...

Список осіб, які повинні пройти атестацію на кафедрах ...

Перелік документів, які необхідно подати у відділ координації наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів за результатами звітування та атестації ...

Бланки/взірці документів:

Орієнтовна структура звіту для аспірантів І року підготовки ...

Орієнтовна структура звіту для аспірантів ІІ-ІV років підготовки ...

Орієнтовна структура звіту для докторантів І року підготовки ...

Орієнтовна структура звіту для докторантів ІІ-ІІІ років підготовки ...

Орієнтовна структура звіту для здобувачів наукового ступеня ...

Орієнтовна структура атестаційного висновку ...

За більш детальною інформацією звертатись:
Відділ координації  наукових досліджень та підготовки
науково-педагогічних і наукових кадрів, к. 205
тел: (032) 234-64-85
(067) 670-70-54
aspirantura.lridu@gmail.com